Tag: PKB


Holandia


Comment » | Amsterdam, Foty, Link, Praca, Rotterdam, ciekawostki, historia, mapa, miasta, muzyka, obyczajowość, ogólne, pogoda, rozrywka, video

Gospodarka Holandii

Holandia jest trzecim po Stanach Zjednoczonych i Francji eksporterem żywności, mimo iż w rolnictwie zatrudnionych jest tylko 4% społeczeństwa. Jest także piątym na świecie wydobywcą gazu ziemnego. Port w Rotterdamie jest drugim na świecie, a pierwszym w Europie pod względem tonażu przeładowywanych towarów. Znane firmy holenderskie to między innymi Heineken, Shell, Nationale-Nederlanden i Philips. Bardzo ważną rolę w gospodarce Holandii odgrywają tulipany.

Comment » | ogólne

Kolebka kapitalizmu

Wielu historyków uważa, że to właśnie w Holandii narodził się kapitalizm. Współcześnie Holandia jest gospodarką rynkową z przeważającą własnością prywatną, ale o wysokim poziomie redystrybucji dochodów poprzez podatki, w 2006 wynoszącym 39% PKB. Holandia jest nominalnie szesnastą gospodarką świata, a po zmierzeniu parytetem siły nabywczej dwudziestą drugą. PKB per capita w 2006 roku wynosiło nominalnie 40 tys. 571 dolarów (10. miejsce na świecie), a po zmierzeniu parytetem siły nabywczej 31 tys. 700 dolarów (18. miejsce). Holandia ma też stosunkowo niski wskaźnik Giniego, czyli poziom rozpiętości w dochodach, wynoszący 32.

Info z Wikipedii

Comment » | ciekawostki, historia

Bogata Holandia

Holandia to jeden z najbogatszych krajów Unii. PKB wynosi tu 23 331 dolarów w przeliczeniu na jednego mieszkańca, inflacja sięga 4,3 proc., a stopa bezrobocia - zaledwie 2,3 proc.

Comment » | ogólne