Holandia, wakacje, wczasy

Akademia nauk w Amsterdamie


W roku 1808 założono najwyższą instytucję naukową w Holandii, którą jest Holenderska Królewska Akademia Nauk w Amsterdamie.

Organizowane są również badania naukowe w skali ogólnopaństwowej, które prowadzą i finansują trzy instytucje:
- Holenderska Organizacja Badań Nauk. (NWO), która została założona w 1988 roku i prowadzi badania w zakresie podstawowym,
- następna organizacją jest Holenderska Organizacja Zastosowań Nauki (TNO), która została powołana do życia w 1930 roku w zakresie badań stosowanych oraz
- Holenderska Fundacja Badań Naukowych nad Tropikami (WOTRO),   która prowadzi badania w zakresie szeroko rozwiniętych w Holandii badań nad obszarami międzyzwrotnikowymi - jest to organizacja o charakterze fundacji państwowej pracująca systemem opierającym się na grantach.

 W Holandii działają również 44 wielkie instytucje pozauniwersyteckie pracujące we wszystkich dziedzinach nauki oraz 10 uniwersytetów, które znajdują się: w Lejdzie, został założony w 1575 roku, w Groningen założony w 1614 roku, w Amsterdamie założony w 1632 roku, w Utrechcie założony w 1636 roku, w Rotterdamie założony w 1973 roku, w Maastricht  założony w 1976 roku oraz uniwersytet kalwiński w Amsterdamie założony w 1880 roku.

Istnieją w Holandii również dwa uniwersytety katolickie: w Nijmegen założony w 1923 roku oraz w Tilburgu założony w 1927 roku. Istnieje również uniwersytet otwarty w Haarlemie, który został założony w 1984 roku jak również trzy politechniki: w Delft założona w 1842 roku oraz w Eindhoven założona w 1956 roku i w Enschede założona w 1961 roku, ponadto działa 15 instytucji o statusie uniwersytetu oraz wiele wyższych szkół zawodowych

Category: Amsterdam, historia | Tags: , ,


Leave a Reply